Βύρωνας: Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/10/2020

0
21
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα  θα διεξαχθεί την Δευτέρα 5/10 και ώρα (18:00 – 22:00), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1.    Έγκριση και παραλαβή του Β2΄ Σταδίου και της εναρμονισμένης ΣΜΠΕ της μελέτης «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
2.    Κατ’ αρχήν απόφαση μετονομασίας του τμήματος της οδού Κόνωνος που βρίσκεται εντός των Διοικητικών ορίων του και του συνεχιζόμενου μικρού παραδρόμου Λητούς, εις «οδόν Αγίου Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου»
3.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Εκτελεστικής Επιτροπής)
4.    Ορισμός υπαλλήλων για την διεξαγωγή της Ταμειακής Διαχείρισης και ορισμός υπαλλήλων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και πρόσβαση στο ALPHA WEB BANKING των λογαριασμών του στην ALPHA BANK
5.    Ορισμός υπαλλήλων για την διεξαγωγή της Ταμειακής Διαχείρισης και εξουσιοδότηση υπαλλήλων που θα έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδος
6.    Εξουσιοδότηση υπαλλήλων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν τον Δήμο Βύρωνα στην Τράπεζα Eurobank Ergasias S.A και καθορισμός του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν με την ανωτέρω Τράπεζα
7.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Βύρωνα, με δημοπρασία
8.    Αντικατάσταση μέλους στην «Επιτροπή Αθλητισμού» του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
9.    Αντικατάσταση μέλους στην «Επιτροπή παροχής γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία» και στην «Επιτροπή Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2020»
10.Συζήτηση επί του με αριθμ. Πρωτ.: 12452/07-07-2020 αιτήματος Πολιτών των συλλογικοτήτων «Ενάργεια & « και τριγύρω” αναφορικά με τις φθορές στις ασφαλτοστρώσεις – μπετοστρώσεις οδών του
11.Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. 4/89 Τάφου τριετούς ταφής στη κα Κλεοπάτρα Νικολάου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here