Βύρωνας: Μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο για την παιδεία στις 21/10

periagogis1
Βύρωνας: Μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο για την στις 21/10
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα  θα διεξαχθεί την 21η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα (18:00 – 22:00), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
·         Συζήτηση επί των θεμάτων παιδείας της Πόλης μας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here