Τα 6+1 προγράμματα προσλήψεων με επιδότηση μισθού και εισφορών που «τρέχουν» τον Οκτώβριο

Ξεκινάει από σήμερα η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος, προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ, που αφορά στην δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας με εξάμηνη επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και να μειωθεί η ανεργία, γι' αυτό και θα “τρέξει” μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων.

Μετά το πέρας του εξαμήνου ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, χωρίς την κρατική επιδότηση.

Το νέο πρόγραμμα:

 • Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενους για 6 μήνες μετά από την δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Εάν η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον , τότε επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού του
 • Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο ΣΥΝ-, ούτε οι συμβάσεις τους να τεθούν σε αναστολή
 • Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέες προσλήψεις θα πρέπει υπευθύνως να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e- ΕΦΚΑ, αλλά και να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων  για διάστημα 6 μηνών
 • Εάν η επιχείρηση δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλει η ίδια τις συνολικές εισφορές για το 6μηνο της πρόσληψης.

Η επιδότηση θα αφορά νέους μισθωτούς υπαλλήλους ανεξαρτήτως μισθού και ειδικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, για μία νέα  πρόσληψη με μισθό 700 ευρώ μέσω του προγράμματος, θα προκύψει κέρδος 2.821 ευρώ στο 6μηνο και για τις δύο πλευρές, εργαζόμενο και εργοδότη. Αντίστοιχα για μισθό 1.200 ευρώ, η επιδότηση στο 6μηνο αγγίζει περίπου τα 4.000 ευρώ.

35.600 επιδοτούμενες προσλήψεις

Παράλληλα, σε είναι άλλα 6 προγράμματα από τον ΟΑΕΔ, 35.600 νέων θέσεων εργασίας, με ποσοστά επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων που κυμαίνονται από το 60% έως το 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους:

1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας 9.200 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία.

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών 8.500 νέων θέσεων εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.

. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών 8.000 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 12 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.

4. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης 5.200 νέων θέσεων εργασίας διάρκειας 15 μηνών σε επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα σε:

 • Ενέργεια,
 • Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα,
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή,
 • Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
 • Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη,
 • Μεταποίηση – Βιομηχανία,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Υλικά – Κατασκευές και
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 800 € μηνιαία.

5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών 3.500 νέων θέσεων εργασίας 3.500 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.

6. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 1.200 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 800 € μηνιαία.

Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής, και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις απασχόλησης μετά το τέλος της επιχορήγησης.

Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: insider.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.