Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου

Éó÷õñüò óåéóìüò 6,6 ñß÷ôåñ âïñåéïäõôéêÜ ôçò ÓÜìïõ,åéêüíåò áðü ôéò êáôáóôñïöÝò óôï Êáñëüâáóé, ÐáñáóêåõÞ 30 Ïêôùâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ SAMOSVOICE/ÍÉÊÏÓ ×ÁÔÆÇÉÁÊÙÂÏÕ)
periagogis2

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, και απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή χθες.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου, δηλαδή από 0-10-2020 και για έξι μήνες, δηλαδή έως και 30 Απριλίου 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here