Προσλήψεις στις συγκοινωνίες: Αιτήσεις και δικαιολογητικά για 609 θέσεις με απολυτήριο Λυκείου

periagogis2

Αιτήσεις δέχονται από αύριο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου οι δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη 609 νέων μονίμων υπαλλήλων σε ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός για τις προλήψεις στις συγκοινωνίες υλοποιείται με διαδικασίες εξπρές, λόγω της ανάγκης να πυκνώσουν τα δρομολόγια των ΜΜΜ και να μειωθεί ο συνωστισμός του επιβατικού κοινού. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στους δύο διαγωνισμούς είναι απλά εποπτικός, καθώς εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων και ελέγχου της προκήρυξης.

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν τις εξής ειδικότητες:

  • 367 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων στην ΟΣΥ
  • 56 ΔΕ Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων στην ΟΣΥ
  • 186 υπάλληλοι ΤΕ και ΔΕ στην ΣΤΑΣΥ

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις σε λεωφορεία, τρόλευ και τραμ θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στο Μετρό ή στο Τραμ θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1985 έως και το 1999 για τον κλάδο ΔΕ Οδηγοί Συρμών και από το 1975 έως και το 1999 για τους κλάδους ΤΕ και ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση για τις προσλήψεις της ΣΤΑΣΥ υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στη διεύθυνση Αθηνάς 67, Τ.Κ. 10552 Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) protocol@stasy.gr.

Η αίτηση στην ΟΣΥ Α.Ε. υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ΟΣΥ ΑΕ, στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 1823 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Email: grammateiadks@osy.gr; είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) : osy@osy.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 14 Νοεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν από την κατάρτιση της
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον φορέα τους, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας ενός έτους, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές.

Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του φορέα τους και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ανά κατηγορία ειδικότητας (παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 22.08.2020 της ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177) ).

Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού και όσοι κρίνονται επιτυχόντες προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144-141255, 2144-141076, 2144-141077, 2144-141254, 2144-14119 και 2144-141307, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here