Ενημέρωση δημοτών και φορέων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Βύρωνα

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ρυθμίζει τόσο την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου, όσο και την εκτός σχεδίου.

Για μεν την εντός σχεδίου συγκρίνει τον αναμενόμενο πληθυσμό με την χωρητικότητα της περιοχής, οργανώνει τις πολεοδομικές ενότητες, καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης και κάνει προτάσεις για τον απαιτούμενο κοινόχρηστο και κοινωφελή εξοπλισμό και τα δίκτυα υποδομής.

Για την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου καθορίζει τις Ζώνες Προστασίας και περιγράφει τον υφιστάμενο κοινωνικό εξοπλισμό του Δήμου μέσα στις Ζώνες αυτές.

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Βύρωνα εγκρίθηκε το έτος 1990 και, λόγω της παρέλευσης 30 ετών και των αλλαγών των συνθηκών στο Δήμο κρίθηκε απαραίτητη η Αναθεώρησή του.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποτελεί η ισόρροπη ρύθμιση του αστικού και του εξωαστικού χώρου του Δήμου Βύρωνα, με τη θεσμοθέτηση των πολεοδομικών ενοτήτων, των χρήσεων γης εντός αυτών, τον υπολογισμό του απαραίτητου κοινωφελούς και κοινόχρηστου εξοπλισμού (τόσο για το σημερινό όσο και για το μελλοντικό πληθυσμό του έτους 2031, που είναι ο ορίζοντας του σχεδιασμού), των περιοχών προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων (ΠΕΠ), των περιοχών ειδικών χρήσεων (ΠΕΧ) καθώς και των βασικών δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ.).

Στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτάται το κείμενο του Β1 Σταδίου της μελέτης, στο οποίο περιλαμβάνεται Πίνακας σύγκρισης των ρυθμίσεων του ισχύοντος ΓΠΣ με τις προτάσεις της παρούσας μελέτης Αναθεώρησης του ΓΠΣ, καθώς και οι συνοδευτικοί Χάρτες.

Η ανάρτηση της μελέτης στοχεύει στην ενημέρωση δημοτών και φορέων, ώστε να μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως μέχρι την 22-11-2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Βύρωνα (οδός Καραολή και Δημητρίου 36-44, τκ 16233, προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου).

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 06-11-2019 στις 18:30 θα γίνει παρουσίαση της μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον κινηματογράφο Νέα Ελβετία (Νέας Ελβετίας 34 & Σεβαστείας).

dimosbyrona.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here