Δράση ψηφιακής εκπαίδευσης δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής

0
19

Υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης πολιτών, υπαλλήλων της και στελεχών δομών δρομολογούνται με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την καλύτερη ενσωμάτωση τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Η σχετική πράξη «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» προϋπολογισμού 500 χιλιάδων ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία 100 σταθερών σημείων ψηφιακού εγγραμματισμού (hotspots). Από αυτά, 70 θα λειτουργήσουν σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας και 0 σε σχολεία, σε διάφορες γωνιές της Αττικής.

Στόχοι της δράσης είναι:

• Να δημιουργήσει σταθερές εστίες ψηφιακής παιδείας – γραμματισμού (hot spot media Literacy)
• Να δημιουργήσει κινητές εστίες ψηφιακού γραμματισμού.
• Να εκπαιδεύσει στελέχη – πολλαπλασιαστές βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων. (Περιφερειακοί υπάλληλοι, κ.ά.)
• Να εκπαιδεύσει στελέχη δομών (σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, ΚΑΠΗ κ.ά.) σε θέματα διαδικτύου.
• Να συντονίσει μαζικά προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα διαδικτύου (Λέσχες φιλίας, workshops κ.ά.)
• Να δημιουργήσει μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για την αναγκαιότητα της ψηφιακής παιδείας για όλους.
• Να κινητοποιήσει τους γνώστες διαδικτύου να αναπτύξουν ψηφιακή αλληλεγγύη.
• Να εκπαιδεύσει στελέχη της Περιφέρειας, με σκοπό να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Να δημιουργήσει σχολεία ανοιχτά στους γονείς, στους παππούδες και την κοινωνία σε θέματα ψηφιακού εγγραμματισμού.

Να σημειωθεί ότι τα 100 σημεία ψηφιακού γραμματισμού θα στελεχωθούν από εξειδικευμένο δυναμικό που θα περιλαμβάνει στελέχη της Περιφέρειας και εκπαιδευτικούς.

Η κατάρτιση όλων των στελεχών αλλά και ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη τεχνική υποδομή (tablets), θα παρέχουν αυτονομία και κίνητρο ανεξάρτητης δράσης. Επιπλέον η εν λόγω δράση αποτελεί προάγγελο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων θα αποτελεί διακριτό πυλώνα στρατηγικής και ανάπτυξης. Τέλος σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΤΨΑ46ΜΤΛΠ-ΘΒ5).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής περνάει σε μία νέα σύγχρονη εποχή, φέρνοντας τους πολίτες κοντά στην ψηφιακή εκπαίδευση, με στόχο την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας τους και την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημίας, αποδεικνύει περίτρανα το πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για να μπορούν όλοι οι πολίτες να εργάζονται, να ενημερώνονται, να εξυπηρετούνται από υπηρεσίες ή να προμηθεύονται όλα τα απαραίτητα αγαθά από την του σπιτιού τους. Στην Περιφέρεια Αττικής θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να βοηθήσουμε τους πολίτες που δεν είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να μάθουν να χειρίζονται το διαδίκτυο, έτσι ώστε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη και ευκολότερη. Αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και του ΠΕΠ Αττικής, είμαστε σε θέση να φέρουμε την πιο κοντά στην τεχνολογία, πιο κοντά στο μέλλον, όπως επιτάσσει η εποχή, δημιουργώντας 100 hotspots ψηφιακού γραμματισμού. Σε κάθε γωνιά της Αττικής θα προσφέρεται, πάντα με ασφάλεια, εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα τεχνολογίας για όσους την έχουν ανάγκη».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here