Δήμος Ζωγράφου: Τα θέματα του σημερινού δημοτικού συμβουλίου

periagogis1

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020  με ώρα έναρξης 20:30,

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, άρθρο 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑTA    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.
 2. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχοντος οικ. έτους (2020)
 3. Λήψη απόφασης για μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021.
 4. Έγκριση πρόσληψης υποψήφιων δικηγόρων (ασκούμενων) για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ζωγράφου.
 5. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζωγράφου ( εκπρόσωποι μαθητών).
 6. Καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών με διακανονισμό ή εφ’ άπαξ.
 7. Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 2020-2022»
 8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 105/18-06-2020 απόφασης Δ.Σ.
 9. Ρύθμιση στάθμευσης στην οδό Δαβάκη Πίνδου.
 10. Λήψη απόφασης για παράταση ταφής ή μη κατόπιν αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 16574/22-9-20
 11. Λήψη απόφασης για «Κοπή δύο (2) δένδρων (ελιές) επί της οδού Υδάσπου μεταξύ 1 και 3» (Α.Ε.Π.Ζ. 87/2020)
 12. Λήψη απόφασης «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Τραυλαντώνη 34 για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών» (Α.Ε.Π.Ζ. 90/2020)
 13. Λήψη απόφασης για «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Ινδού 10 για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών» (Α.Ε.Π.Ζ. 91/2020)
 14. Λήψη απόφασης για «Κοπή δένδρου στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Αργυροκάστρου» (Α.Ε.Π.Ζ. 92/2020)
 15. Λήψη απόφασης για «Δέσμευση παρόδιας θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ έμπροσθεν κτιρίου ΚΕΠ 703.» (Α.Ε.Π.Ζ. 93/2020)
 16. Λήψη απόφασης για «Κοπή δένδρου επί της οδού Κουσίδη 21» (Α.Ε.Π.Ζ. 94/2020)

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΤΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here