Δήμος Βύρωνα-Τακτική και ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σήμερα στις 17:00

0
46
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα  θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17/12 και ώρα 17:00-20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1.    Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
2.    Καθορισμός τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
3.    Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
4.    Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
5.    Καθορισμός Τελών Διαφήμισης για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
6.    Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα, έτους 2021
7.    Δ΄ κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βύρωνα
8.    Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση των κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021
9.    Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021
10.Έγκριση υποβολής πρότασης για την προμήθεια: «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
11.Ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε» για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Βύρωνα από την «Αττική Οδό» για το έτος 2021
12.Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006)

Αμέσως μετά θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που (20:00 – 23:00) με μοναδικό θέμα συζήτησης :

 
·         Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βύρωνα και Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here