Δήμος Βύρωνα: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 30-10-2020

periagogis1

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου θα διεξαχθεί στις 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00 ,με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση αποζημίωσης για ζημιά σε ΙΧ αυτοκίνητο από κακοτεχνία στο οδόστρωμα της Μ.Ασίας 61-63 στο
  2. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  3. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντηρήσεις και Επισκευές Αθλητικών Χώρων»
  5. Έγκριση σκοπιμότητας μελέτης και έγκριση μελέτης για το έργο «Συντήρηση κτιρίου Α΄. ορόφου παλαιού Ταπητουργείου Δήμου Βύρωνα»
  6. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του «Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν» Δήμου
  7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «Αμόλυβδης Βενζίνης 2021-2023»
  8. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια ρυμουλκούμενου κοντεϊνερ απορριμμάτων- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
  9. Τροποποίηση σύμβασης για την μεταφορά ΑΕΚΚ με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ
  10. Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ.1 του Ν.3852/2010, με τα ίδια θέματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here