Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βύρωνα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του έναντι αντιτίμου, που εδρεύει στο Βύρωνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης 02.12.2019.

Πατήστε εδώ για την Αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here